Proiecte

Proiecte dezvoltate sau in curs de dezvoltare.

Comunicat de presă Proiect AGRI-PRACTIC

INFO EDUCATIA SRL în parteneriat cu Asociația ORIENTAT lansează proiectul AGRI-PRACTIC, proiect de educație pentru elevii din domeniul agricol, ce are ca scop îmbunătățirea utilității sistemului de educație și formare pentru piața muncii în domeniul agroalimentar, prin facilitarea trecerii de la educație la muncă și adaptarea și anticiparea competențelor viitorilor angajați prin participarea la programe de învățare bazate pe muncă. Proiectul se derulează în perioada 13 iulie 2020- 12 iulie 2022 și are un buget previzionat de 2.375.539,61 lei din care 104647.21 lei cofinantare din partea solicitantului finanțării.
Corelarea dintre cerințele angajatatorilor și competențele dobândite prin sistemul educațional este esențială, atât pentru creșterea competitivității companiilor cât și pentru dezvoltarea unor locuri de muncă bine plătite pentru viitorii absolvenți. Lipsa competențelor și abilităților solicitate de angajatori în rândul absolvenților de invatamant preuniversitar este principala piedica in angajarea acestora. Prin dezvoltarea de competente profesionale in cadrul stagiilor de practica derulate in parteneriat cu angajatori din domeniul agroalimentar se ating 2 tinte extrem de importante – scade costul cu pregatirea fortei de munca nou angajate pentru angajatorii din domeniul agroalimentar, si creste posibilitatea identificarii de forta de munca pregatita pentru a ocupa un loc de munca imediat dupa incheierea studiilor preuniversitare
Prin acest proiect ne dorim să realizăm: dezvoltarea aptitudinilor si competențelor profesionale a 190 de elevi din învățământul secundar și terțiar non-universitar prin participarea la programe de învățare la locul de muncă/stagii de practica la agenți economici din domeniul agroalimentar în vederea integrării pe piața muncii; orientarea și consilierea profesională a minim 190 de elevi din învățământul preuniversitar învățământul secundar și terțiar non-universitar în vederea pregătirii acestora pentru viața activă și creșterea adaptabilității lor pe piața muncii dar și dezvoltarea de parteneriate între întreprinderi și instituțiiIe de învățământ din Regiunea Nord-Est în scopul pregătirii profesionale integrate, conform cerințelor pieței forței de muncă în domenii cu potențial competitiv conform SNC in domeniul agroalimentar. 
Principalele activăți care vor fi derulate în cadrul proiectului vor consta în: furnizarea de servicii de orientare si consigliere, dezvoltarea abilitatilor de angajabilitate a elevilor, crearea unui sistem de informare coordonată, locuri de practică și mentorat pentru elevi, dezvoltarea colaborării dintre angajatori și unitățile școlare astfel încât acestea din urmă să pregătească elevii în concordanță cu cerințele angajatorilor din domeniul agricol
Pentru informații suplimentare despre activitățile derulate puteți vizita pagina de facebook a proiectului https://www.facebook.com/agripracticiasi, pe pagina infoeducatia.ro si orientat.ro. 
Pentru orice alte detalii legate de implementarea proietului ne puteti contacta pe email – infoeducatia@yahoo.com.

Selecție parteneri în cadrul Proiectului AICI PENTRU TINE

ANUNȚ SELECȚIE DE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6, Prioritate de investiții 10.i, Obiectiv Specific (O.S.) 6.2, 6.3, Proiect AICI PENTRU TINE

Anunț publicitar: Selecție parteneri în cadrul Proiectului AICI PENTRU TINE

01.06.2020

 

Raport privind rezultatul procedurii de selecție - Proiect AICI PENTRU TINE

17.06.2020


Selecție de parteneri în cadrul Proiectului NU EȘTI SINGUR

 ANUNȚ SELECȚIE DE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6, Prioritate de investiții 10.i. Obiectiv Specific (O.S) 6.2, 6.3, Proiect NU EȘTI SINGUR

Anunț publicitar: Selecție parteneri în cadrul Proiectului NU EȘTI SINGUR

01.06.2020

 

Raport privind rezultatul procedurii de selecție - Proiect NU EȘTI SINGUR

17.06.2020


EDUCATIE "CU PROFIT"; POSDRU/175/2.1/S/150105

 Anunț publicitar: Achiziție servicii de consiliere necesar derulãrii proiectului "EDUCATIE CU PROFIT"
POSDRU/175/2.1/S/150105
03.08.2015
 
Blog proiect Educatie "cu profit"
http://educa-ie-cu-profit.webnode.ro/

 

 

Get the Flash Player to see this player.

 


"Pregatit pentru viitor - Tineri la început de cariera" - POSDRU/99/5.1/G/76679


Profesionalizarea îngrijirii la domiciliu in regiunea NE (PID-NE)

Website proiect: http://bobupsiho.wix.com/pid-ne

"Profesionalizarea îngrijirii la domiciliu in regiunea NE (PID-NE)" - finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Axa prioritarã 2 „Corelarea învãtãrii pe tot parcursul vieþii cu piata muncii”; Domeniul major de interventie 2.3. „Acces si participare la formare profesionalã continuã”

      Prezentare Proiect - PID-NE

      Prezentare conferinta de presa lansare proiect PID-NE

      Regulament selectie

      Metodologie de acordare a subventiilor

      1. Cerere tip de participare la program

      2. Declaratie pe propria raspundere cu privire la calificarile detinute

      3. Declaratie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

      4. Formularul de inregistrare a grupului tinta anexa_1_instructiunea_46

      5. Declaratie cu privire la participarea la programe de acelasi tip

 

Achizitii:

Anunt publicitar Achizitie Echipamente IT

Anunt publicitar Achizitie consumabile birou


Achiziție Servicii de Inchiriere Spatiu
POSDRU/108/2.3/G/80720 – Data publicarii: 26.10.2011
 
Achizitie servicii de Inchiriere Spatiu in cadrul proiectului “Profesionalizarea îngrijirii la domiciliu in regiunea NE (PID-NE)” – finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritarã 2 „Corelarea învãtãrii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”; Domeniul major de interventie 2.3. „Acces si participare la formare profesionalã continuã”.

Ofertantii sunt așteptati sa depunã ofertele pana Marti, 01.10.2011, ora 9, la sediul S.C. INFO EDUCATIA S.R.L. Persoana de contact pentru detalii despre achizitie: Coroliuc Anca Marinela, Manager proiect. Descãrcati invitatia de participare si documentatia de atribuire din link-ul de mai jos.

Anunt de participare - Servicii de inchiriere spatiu

Documentatia pentru ofertanti - Servicii de inchiriere spatiuAchiziție Servicii de Leasing Financiar - Autoturism
POSDRU/108/2.3/G/80720– Data publicarii: 06.10.2011

Achizitie servicii de Leasing Financiar - Autoturism in cadrul proiectului “Profesionalizarea îngrijirii la domiciliu in regiunea NE (PID-NE)” – finanþat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritarã 2 „Corelarea învãtãrii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”; Domeniul major de intervenþie 2.3. „Acces si participare la formare profesionalã continuã”.

Ofertantii sunt așteptati sa depunã ofertele pana miercuri, 12.10.2011, ora 9, la sediul S.C. INFO EDUCATIA S.R.L. Persoana de contact pentru detalii despre achiziție: Coroliuc Anca Marinela, Manager proiect. Descãrcati invitatia de participare si documentatia de atribuire din link-ul de mai jos.

Invitatie de participare - Servicii de leasing financiar

Documentatia pentru ofertanti - Servicii de leasing financiar